Horiver Delta

Typ:
Sticky trap with dry glue
Typ:
Lepivý lapák Delta je určený k použití v kombinaci s feromonovými dispenzery Pherodis.
Kategorie produktu:
Monitoring
Horiver_Delta_Koppert_Biological_Systems-6.jpg

Použít pro

Použít pro

Kdy používat Horiver Delta?

K monitorování samečků motýlů/molů nebo samečků okřídlených červců uvnitř skleníku nebo mimo něj.

Jak to funguje

Jak to funguje

Jak Horiver Delta funguje?

Horiver Delta je feromonový lapák trap určený k použití v kombinaci s feromonovými dispenzery Pherodis. Tento lapák je po obou stranách natřený silným lepidlem, které zadrží hmyz. Lepidlo je překryto papírem potaženým silikonem. Feromonový dispenzer uvolňuje pohlavní feromon specifický pro konkrétní druh, který do lapáku přivábí dospělé samečky škůdce, na které je cílen. Jakmile se hmyz dostane na lapák nebo do něj, přilepí se k lepivému povrchu. Díky tomu je lze snadno rozpoznat, spočítat a identifikovat.

Návod k použití

Návod k použití

Aplikace produktu Horiver Delta

Sestavení lapáku:

 • Sejměte papír potažený silikonem z jedné strany lapáku.
 • Podle vyznačených čar složte lapák Delta do trojúhelníku, díky tomu zůstane lepivý povrch ve vnitřní části lapáku.
 • Pomocí svorky nebo sešívačky zajistěte lapák Delta v trojúhelníkovém tvaru.

Umístění lapáku:

 • Připravte požadovaný počet feromonových lapáků způsobem popsaným pod nadpisem „Sestavení lapáku“.
 • Zavěste lapáky asi 10 cm nad plodinu v místě, kde je můžete snadno kontrolovat (např. u středové uličky).
 • Vložte požadovaný feromonový dispenzer Pherodis dovnitř na dno lapáku.
 • Lapáky rozmístěte co nejrovnoměrněji po celé ploše, abyste předešli vzájemnému rušení.
 • Sejměte zbývající papír potažený silikonem z vnější strany lapáku.
 • Jakmile je lapák složený do tvaru písmene delta, sejměte ochranný papír i z vnější části.

Dávkování

Informace uvedené dále jsou pouze orientační. Pro poskytnutí konkrétních rad je nutné znát místní faktory, např. o jakou plodinu se jedná, jaké jsou klimatické podmínky a míra zamoření. Chcete-li zajistit, že váš postup bude správný, obraťte se na specialistu společnosti Koppert nebo uznávaného distributora výrobků značky Koppert.

Dávkování:

 • Pro každý předpokládaný druh motýlů/molů použijte dva nebo čtyři lapáky na hektar.
 • Pro červce použijte jeden lapák na 500–1000 m².

Manipulace s produktem

Manipulace s produktem

Manipulace

Společnost Koppert B.V. nepřebírá odpovědnost za ztrátu kvality, pokud je produkt skladován déle, než doporučujeme, anebo za nesprávných podmínek.

Platí všeobecné podmínky společnosti Koppert (Koppert B.V. a/nebo jejích přidružených společností). Používejte pouze produkty, které jsou ve vaší zemi pro danou plodinu povolené. Ujistěte se o místních požadavcích ohledně registrace. Společnost Koppert nenese odpovědnost za neoprávněné použití. Společnost Koppert nenese odpovědnost za ztrátu kvality v případě, že je produkt skladován po delší než doporučenou dobu a/nebo za nesprávných podmínek.

Potřebujete pomoc?